Norsk versjon  English version   

   
               
 

 

Den planlagte Namdalen?
Published by: Gunnar Nossum   07.05.2004

Prosjektet "Den planlagte Namdalen?" er nå avslutta. klicka här Prosjekter er ett av flere delprosjekter under hovedprosjektet: "Regional utvikling i Trøndelag og Namdal", i kortform omtalt som "Trøndelagsprosjektet", casumo som inngår i rulett.casino Norges forskningsråds program "Regional utvikling" . Du kan lese mer om prosjektet i en rapport LeoVegas setter de brukervennlighet og og to arbeidsnotater:

 

 • Skjeggedal, T., E. Revdal og N.A. Sletterød (2003): Den planlagte Namdalen? NTF-rapport 2003:4. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.
  -->laste ned som PDF-fil
 • Selstad, T., E. Revdal, T. Skjeggedal og N.A. Sletterød (2003): Næringsutvikling i Namdalen – spontan eller planlagt? NTF-arbeidsnotat 2003:11. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.
  -->laste ned som PDF-fil
 • Selstad, T. og T. Skjeggedal (2003): Namdalen. Regionale strukturer og demografiske endringer. NTF-arbeidsnotat 2003:12. Steinkjer: Nord-Trøndelagsforskning.
  -->laste ned som PDF-fil

Rapportene og arbeidsnotatene finner du som pdf-filer ved å følge hyperlinkene.

 

Trøndelagsprosjektet er gjennomført i perioden 1999-2003 av ei gruppe forskere fra forskningsinstitusjoner i Trøndelag, med Geografisk institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet som prosjektansvarlig og professor Tor Selstad som prosjektleder. Hos NTF har Terje Skjeggedal vært prosjektleder. "Den planlagte Namdalen?" er også publisert i følgende artikler:

 

 • Skjeggedal, T. (2004): "Den planlagte Namdalen?". I: K. Onsager og T. Selstad (red.): Regioner i utakt. Trondheim: Tapir akademisk forlag, s. 146-167.
 • Skjeggedal, T. (2004): "Fragmenteringas glasur: Regional planlegging i teori og praksis". I: R. Amdam og O. Bukve (red.): Det regionalpolitiske regimeskiftet – tilfellet Norge. Tapir akademisk forlag, s. 161-180.
 • Selstad, T. og T. Skjeggedal (2004): "Den planlagte Namdalen". Plan (2): 30-33.


11.05.2004   Kvinnelige og mannlige bedriftslederes forhold til sted
11.05.2004   Heideggers`s philosophy of space and place
08.01.2004   Livets rett eller liv laga?
25.11.2003   Verdiskaping i trebransjen - ViT
17.10.2003   Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift og kommunal sektor
17.09.2003   Forskningsdagene 2003
05.09.2003   Samdrift i melkeproduksjon
12.08.2003   KS konferansen tirsdag 19.august
06.08.2003   Årsmelding NTF 2002
10.07.2003   Evaluering av pilotperioden til Bygdekompasset
26.06.2003   Det kommunale hjelpeapparatet for barn og unge.
19.05.2003   Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i NT – Status 2003
24.04.2003   Rusbruken blant unge i Verdal
04.04.2003   Samarbeid uten forpliktelser?
24.03.2003   Bioenergikonferanse - foredrag
10.03.2003   Evaluering av Samtak
31.01.2003   Landbruk
31.01.2003   Innovasjonsforskning ved NTF
22.01.2003   Bruken av PDF-filer på NTFs nettsider
22.01.2003   NTF-produkter
17.01.2003   Ny rapport: Evaluering av VSP
15.10.2002   Ny rapport fra NTF
02.10.2002   Publikasjoner fra NTF
25.06.2002   SFO-evaluering
17.06.2002   Fritt skolevalg
31.05.2002   Adresse utmark
30.05.2002   Satsing i forhold til innovasjon
29.04.2002   Kopling mellom natur og samfunn
 

 


Motta informasjon fra oss på epost 
til epostadresse:

Siste endrede sider
15.07.2004 Publikasjoner Anders Sønstebø
15.07.2004 Wendelborg, Christian (Publikasjoner)
15.07.2004 NTF-arbeidsnotat 2004: 6 - Trainee, trainee
15.07.2004 SIDETEKST
15.07.2004 Lysø, Roald (Publikasjoner)
15.07.2004 NTF-arbeidsnotat 2004: 2 - Innherredsprosjektet
15.07.2004 Dammen Tone (publikasjoner)
15.07.2004 NTF-notat 2004: 3 - Kraftforsyningens eierskap og betydning for regional næringsutvikling
 E-post: Webmaster  Til forsiden       Site Meter